Upcykling to najszlachetniejsza forma recyklingu, która polega na przetwarzaniu rzeczy zużytych bądź niepotrzebnych na przedmioty o wyższej wartości, dzieła sztuki bądź produkty użytkowe. Przedmioty te dzięki temu nie trafiają na śmietnik lecz otrzymują nowe życie. Upcykling podnosi statut rzeczy poprzez kreatywne podejście do procesu twórczego. Podczas procesu stosuje się techniki manualne, ograniczając do minimum zużycie energii i surowców.