Zamawiając ręcznie malowaną koszulkę zawierasz ze mną umowę o dzieło. Zamieszczone wzory są jedynie projektem, na podstawie którego wykonam dla Ciebie zamówione dzieło, musisz więc mi zaufać jako artystce. W czasie ustalania szczegółów dobrze wyartykułuj swoje potrzeby, doprecyzuj detale gdyż ze względu na specyfikę umowy, po wykonaniu dzieła może okazać się, iż nie jest już możliwe wprowadzenie zmian bądź będą one wymagały dopłaty. 

Termin wykonania dzieła określimy w trakcie precyzowania zamówienia, na ogół jestem w stanie wykonać zamówienie w ciągu tygodnia od momentu uiszczenia opłaty przez zamawiającego. 

Malowanie na butach możliwe jest wyłącznie na butach powierzonych przez zamawiającego. 

Zawarcie umowy o dzieło następuje z chwilą dokonania przedpłaty przez zamawiającego.

Rezygnacja z zawartej umowy wymaga zgody obu stron.